OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 18

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 18. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 18. prosince 2020 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání rozpočtu pro rok 2021
4. Rozpočtové opatření č. 5
5. Projednání DPP zastupitele obce
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka