NezařazenéOznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 17

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 27. listopadu 2020 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2021
4. Projednání územně analytických podkladů ORP Vlašim
5. Informace o návrhu rozpočtu BENE-BUS
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Volba členů inventarizační komise
8. Projednání plánů inventur
9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka