Základní údaje

Obec Slověnice

Počet obyvatel 2022 – 34 trvale bydlících

Středočeský kraj – okres Benešov

Seznam úřadů s působností pro obec Slověnice: