OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2010

OZNÁMENÍ

k sčítání lidu, domů a bytů 2011

Lokalita pro sčítání

Sčítací obvod a přidělený komisař

Oznámení ČSÚ ze dne 30.listopadu 2011

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v pondělí 27. prosince 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Schvalování rozpočtu obce pro rok 2011

4. Diskuse, závěr.

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

731 522 119, 724 786 473

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2011

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v pondělí 6. prosince 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání žádosti paní Havlíčkové o odprodeji obecního pozemku

4. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2011

5. Diskuse, závěr.

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

731 522 119, 724 786 473

 

OZNÁMENÍ

Kontakty na detašované pracoviště ČSÚ Benešov

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 47. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 15. listopadu 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Předání úřadu novému zastupitelstvu
3. Volba starosty a místostarosty
4. Projednání úklidu sněhu během zimního období
5. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na  604 540 583, 724 786 473
OZNÁMENÍ
Záměr prodeje pozemků 107/2, 189/5b, 189/5d
OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 46. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 25. října 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o výsledku voleb
4. Předání úřadu novému zastupitelstvu
5. Volba starosty a místostarosty
6. Projednání žádosti p. Bezchleby
7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na  604 540 583, 724 786 473
Ve Slověnicích dne 16.10. 2010
OZNÁMENÍ
Nabídka pozemků od PF ČR
 OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 45. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 6. září 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o průběhu příprav volbeb
4. Projednání možnosti odkupu pozemků z PF
5. Projednání průběhu Svatováclavské pouti
6. Diskuse, závěr.
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583   724 786 473.
Ve Slověnicích dne 27.8. 2010
VOLBY do obecního zastupitelstva Obce Slověnice
OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 44. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 28. června 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Diskuse o sestavení kandidátních listin do komunálních voleb 2010
4. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583   724 786 473.
Ve Slověnicích dne 21.6.2010
OZNÁMENÍ
Místostarosta Obce Slověnice zve občany na 43. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v sobotu 12. června 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Volba starosty a místostarosty obce
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2009
5. Diskuse o sestavení kandidátních listin do komunálních voleb 2010
6. Závěr.
 
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583  724 786 473 .
Ve Slověnicích dne 5.6.2010
OZNÁMENÍ
Místostarosta Obce Slověnice zve občany na 42. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 3. května 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Nové informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4. Projednání návrhu firmy CEMEX na instalaci dopravního značení
5. Informace o provedeném auditu za rok 2009
6. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na                      604 540 583  604 540 583 .
Ve Slověnicích dne 26.04.2010
OZNÁMENÍ
Místostarosta Obce Slověnice zve občany na 41. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 29. března 2010 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
1.     Prohlášení o usnášeníschopnosti
2.     Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3.     Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4.     Stavební řízení v katastru Obce Slověnice
5.     Projednání pořízení spisové služby dle výzvy 06
6.     Rozbor hospodaření Obce od začátku roku 2010
7.     Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583
Ve Slověnicích dne 22.03. 2010
1.1.2010 – Oznámení – k tomuto datumu se Mgr. Renata Vondráková vzdala funkce starostky obce. Obec bude řídit místostarosta pan David Lažan     – kontaktní údaje obecního úřadu zůstávají stejné – obec@slovenice.cz, tel. +420 731 522 119.