ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán Slověnice

TENTO PROJEKT
„Územní plán Slověnice“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU ÚNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic
Programu rozvoje venkova
    
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

18. 5. 2009 – Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Slověnice – ZDE

28. dubna 2009 – Obec Slověnice scháválila na svém zasedání dne 27. dubna 2009 Územní plán Obce Slověnice usnesením č. 31/2009

Veřejná vyhláška o územním plánu Slověnice vydanÁ formou opatření obecné povahyZde

Textová část – ZDE

Koordinační výkres – zde