OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 1, které se bude konat v PÁTEK 21.10.2022

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na

1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 21. října 2022 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

1) Zahájení zasedání
2) Předání úřadu novému zastupitelstvu
3) Volba starosty a místostarosty
4) Informace o dílčího přezkoumání hospodaření za 2022
5) Projednání odměn zastupitelů
6) Projednání výše odměny za práce v obci

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka