Nezařazené

Pozvánka na 30. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 30. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
ve ČTVRTEK 22.ZÁŘÍ 2022 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání žádosti o příspěvek
4. Volby do OZ a Senátu
5. Rozpočtové opatření č.4
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka