OznámeníÚřední deska

Pozvánka na 29. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 29. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 10. ČERVNA 2022 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání ČOV
4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021
5. Účetní závěrka
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka