OznámeníÚřední deska

Pozvánka na 28. zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 28. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 20. KVĚTNA 2022 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání ČOV
4. Projednání vyhlášky o odpadech
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka