NezařazenéOznámeníÚřední deska

Pozvánka na 25. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 25. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 3. prosince 2021 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022
4. Projednání střednědobých výhledů na roky 2024 a 2025
5. Informace o ČOV
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka