OznámeníÚřední deska

Pozvánka na 24. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v SOBOTU 13. listopadu 2021 od 13:30 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání pronájmu části pozemku č. 333
4. Informace o ČOV
5. Projednání odkupu nádob na KO od TS Vlašim
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka