OznámeníÚřední deska

Pozvánka na 23. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 23. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 15. října 2021 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Volby do PS
4. Hydrologický posudek obce
5. Informace o předauditu za 2021
6. Rozpočtové opatření č. 1
7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka