OznámeníÚřední deska

Pozvánka na 22. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 22. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 6. srpna 2021 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání veřejnoprávní smlouvy
4. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka