OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 20

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 20. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 28. května 2021 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
4. Informace o ČOV
5. Projednání velkoobjemového kontejneru
6. Údržba obecní zeleně
7. Poplatek ze psa za rok 2021
8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka