Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 19

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 19. března 2021 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Úprava místních komunikací
4. Změna rozpisu rozpočtu č. 1
5. Obnova lesního porostu po kůrovci
6. Údržba sněhu
7. Sčítání – informace
8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka