Nezařazené

Pozvánka na 15. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 15. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 21. srpna 2020 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání úpravy úředních hodin
4. Projednání nákupu kontejneru na TETRAPACK
5. Projednání směrnice MVČR – hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách
6. Projednání zhutnění místní komunikace
7. Informace o průběhu přípravy voleb
8. Příprava na Svatováclavskou pouť
9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka