Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 14

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 12. června 2020 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019
4. Účetní závěrka
5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka