OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 14

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 12. června 2020 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019
4. Účetní závěrka
5. Projednání smlouvy se společností Exclusive Class, s.r.o.
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na: 603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka