OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 13

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 29. května 2020 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
4. Projednání opravy místních komunikací
5. MAS Blaník – projednání realizace Strategie
6. Poplatek ze psa
7. Projednání umístění zrcadla na obecním pozemku
8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka