OznámeníÚřední deska

COVID-19 – Aktuální informace pro zákazníky ČEZ Distribuce

Fyzické odečty a fakturace

Zastavujeme fyzické provádění odečtů. Samoodečet je možné zadat prostřednictvím služby
ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru link: https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/samoodecet#/autorizace
nebo
Distribučního portálu link: https://dip.cezdistribuce.cz/,
nebo na tel.: 725 658 508 od 27.3.2020 do 3.4.2020
kde je možné aktualizovat i vaše kontaktní údaje. V případě, že na vás máme správný telefon, budeme se snažit vás kontaktovat. V opačném případě provedeme odhad spotřeby. Navazující proces fakturace bude probíhat bez omezení.