NezařazenéOznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 12

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 14. února 2020 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání prodeje pozemku
4. projednání opravy místních komunikací
5. MAS Blaník – příspěvek
6. Informace o uzavírce komunikace II/112
7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka