OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 11

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 11. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 20. prosince 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Projednání rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu obce na rok 2022 a 2023
4. Volba členů inventarizační komise
5. Projednání plánů inventur
6. Rozpočtové opatření č. 8
7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka