NezařazenéOznámení

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 10

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 10. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v SOBOTU 30. listopadu 2019 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
5. Projednání rozpočtových výhledů na rok 2022 a 2023
6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka