Pozvánka na veřejné zasedání č. 9

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 8. listopadu 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Změna rozpisu č. 6
4. Zpráva o přezkoumání hospodaření za část roku 2019
5. Úklid sněhu
6. Kalamita kůrovec
7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka