OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 8

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 8. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 20. září 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Příprava svatováclavské pouti
4. Nařízení města Vlašim – zpracování lesních hospodářských osnov
5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka