OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 7

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 7. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 2. srpna 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Oprava pomníku
4. Úprava obecního pozemku
5. Zapojení do publikace
6. Revize KN
7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka