Nezařazené

Pozvánka na 6. veřejné zasedání OZ

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 7. června 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
  3. Projednání návrhu pojistné smlouvy
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
  5. Účetní závěrka
  6. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka