Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 5, které se bude konat 17.05.2019

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na
5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v PÁTEK 17. května 2019 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu
Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
5. Volby do EP
6. Poplatek ze psa
7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na
603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka