Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 4, které se bude konat 22. března 2019

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na

  1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 22. března 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
  3. Projednání kalamitní situace v obecních lesích
  4. Údržba obce
  5. Dopravní situace – uzavírka mostu
  6. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka