OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 4, které se bude konat 22. března 2019

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na

  1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 22. března 2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
  3. Projednání kalamitní situace v obecních lesích
  4. Údržba obce
  5. Dopravní situace – uzavírka mostu
  6. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka