Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 3, které se bude konat 14.12.2018

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na

3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 14. prosince 2018 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
  3. Projednání rozpočtu na rok 2019
  4. Volba členů inventarizační komise
  5. Projednání plánů inventur
  6. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka