NezařazenéÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 3, které se bude konat 14.12.2018

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na

3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 14. prosince 2018 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
  3. Projednání rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu obce na rok 2020 a 2021
  4. Volba členů inventarizační komise
  5. Projednání plánů inventur
  6. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka