OznámeníÚřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 2 které se bude konat v pátek 23.11.2018

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na

2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

v PÁTEK 23. listopadu 2018 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání OÚ
  3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
  4. Projednání střednědobého výhledu pro rok 2020 a 2021
  5. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka