Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 34 které se bude konat v pátek 14.9.2018

 

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 34. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 14. září 2018 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Seznámení se změnou v rozpisu rozpočtu č. 5 a 6
4. Projednání organizačního řádu
5. Projednání postupu při porušení bezpečnosti osobních údajů
6. Projednání smlouvy o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení
7. Projednání výroby a instalace mříží u OÚ (GDPR)
8. Svatováclavská pouť
9. Diskuse, závěr
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na
603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka