Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání OZ č. 32 které se bude konat v sobotu 26.5.2018

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 32. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v SOBOTU 26. května 2018 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu ÚČAST OBČANŮ NUTNÁ !!!

 

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
  3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017
  4. Stanovení počtu členů OZ
  5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka