Úřední deska

Pozvánka na 31. veřejné zasedání OZ dne 11.5.2018

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 31. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 11. května 2018 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
  3. Rozpočtové opatření č. 3
  4. GDPR
  5. Poplatky ze psů
  6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka