Oznámení

Pozvánka na 30. veřejné zasedání OZ dne 23.3.2018

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 30. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 23. března 2018 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
  3. Rozpočtové opatření č. 1
  4. Projednání dohody o společném školském obvodu
  5. Návrh kupní smlouvy – CEMEX
  6. Projednání GDPR
  7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka