Nezařazené

Pozvánka na 29. zasedání OZ

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 29. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 16. února 2018 od19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

  1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
  2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
  3. Odpadové hospodářství – navýšení nákladů
  4. Prodej části pozemku
  5. Oprava střechy – dřevník u OÚ
  6. Oprava místních komunikací
  7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka