ROZPOČET OBCE

Rozpočet pro rok 2018

Obec Slověnice
Rozpočet pro rok 2018
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 130 000,00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 12 000,00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 135 000,00 Kč
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 72 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 270 000,00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 050,00 Kč
1351 Odvod z loterií a podobných her 3 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 8 000,00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 35 000,00 Kč
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 46 200,00 Kč
3723 2324 Sběr a odvoz ostatních odpadů 5 000,00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 1 000,00 Kč
CELKEM 718 250,00 Kč
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 Kč
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 61 050,00 Kč
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 12 000,00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 8 022,00 Kč
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 9 000,00 Kč
3326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 94 000,00 Kč
3341 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 1 080,00 Kč
3399 5194 Věcné dary 1 800,00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 25 000,00 Kč
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 000,00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 65 000,00 Kč
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 15 000,00 Kč
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 50 000,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce 95 000,00 Kč
5512 5222 Příspěvek hasiči Divišov 7 000,00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 88 000,00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč
6112 5194 Věcné dary 13 298,00 Kč
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 000,00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 3 000,00 Kč
6171 5163 Pojištění majetku 10 000,00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 120 000,00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 10 000,00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 6 000,00 Kč
CELKEM 718 250,00 Kč
Vyvěšeno: 15.12.2017
Sejmuto:
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12. 2017