ROZPOČET OBCE

Rozpočet obce 2007 – 2018

Obec Slověnice
Návrh rozpočtu pro rok 2018
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 130 000.00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 12 000.00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 135 000.00 Kč
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 72 000.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 270 000.00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 050.00 Kč
1351 Odvod z loterií a podobných her 3 000.00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 8 000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 35 000.00 Kč
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 46 200.00 Kč
3723 2324 Sběr a odvoz ostatních odpadů 5 000.00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 1 000.00 Kč
CELKEM 718 250.00 Kč
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000.00 Kč
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 61 050.00 Kč
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 12 000.00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 8 022.00 Kč
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 9 000.00 Kč
3326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 94 000.00 Kč
3341 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 1 080.00 Kč
3399 5194 Věcné dary 1 800.00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 25 000.00 Kč
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000.00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 000.00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 65 000.00 Kč
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 15 000.00 Kč
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 50 000.00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce 95 000.00 Kč
5512 5222 Příspěvek hasiči Divišov 7 000.00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 88 000.00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 8 000.00 Kč
6112 5194 Věcné dary 13 298.00 Kč
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000.00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 000.00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 3 000.00 Kč
6171 5163 Pojištění majetku 10 000.00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 120 000.00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 10 000.00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 6 000.00 Kč
CELKEM 718 250.00 Kč
Vyvěšeno: 24.11.2017
Sejmuto:
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 24.11. 2017

 

 

Obec Slověnice
Rozpočet pro rok 2017
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 120 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 13 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 118 000.00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 15 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 210 000.00
1341 Poplatky ze psů 850.00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 500.00
1511 Daň z nemovitosti 100 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 150 000.00
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 75 700.00
3723 2324 Sběr a odvoz ostatních odpadů 8 000.00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500.00
CELKEM 812 550.00
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 60 000.00
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 000.00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 8 022.00
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 10 000.00
3341 5169 Nákup ostatních služeb – rozhlas a televize 1 000.00
3399 5194 Věcné dary 3 000.00
3631 5154 Elektrická energie 35 000.00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 84 690.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 8 000.00
3726 5169 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb 3 000.00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 30 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce 230 750.00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000.00
5512 5156 Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva 2 000.00
5512 5222 Příspěvek hasiči Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200.00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 588.00
6112 5194 Věcné dary 10 800.00
6171 5121 Ostatní osobní výdaje 19 000.00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 7 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 10 000.00
6171 5167 Školení, semináře 2 500.00
6171 5169 Nákup služeb 90 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 7 000.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM 812 550.00
Vyvěšeno: 16.12.2016
Sejmuto:
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 16.12. 2016

 

 

Obec Slověnice
Návrh rozpočtu pro rok 2017
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 120 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 13 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 118 000.00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 15 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 210 000.00
1341 Poplatky ze psů 850.00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 500.00
1511 Daň z nemovitosti 100 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 150 000.00
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 75 700.00
3723 2324 Sběr a odvoz ostatních odpadů 8 000.00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500.00
CELKEM 812 550.00
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 60 000.00
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 000.00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 8 022.00
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 10 000.00
3341 5169 Nákup ostatních služeb – rozhlas a televize 1 000.00
3399 5194 Věcné dary 3 000.00
3631 5154 Elektrická energie 35 000.00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 84 690.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 8 000.00
3726 5169 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb 3 000.00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 30 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce 230 750.00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000.00
5512 5156 Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva 2 000.00
5512 5222 Příspěvek hasiči Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200.00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 588.00
6112 5194 Věcné dary 10 800.00
6171 5121 Ostatní osobní výdaje 19 000.00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 7 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 10 000.00
6171 5167 Školení, semináře 2 500.00
6171 5169 Nákup služeb 90 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 7 000.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM 812 550.00
Vyvěšeno: 25.11.2016
Sejmuto:
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25.11. 2016  
Obec Slověnice  

 

Rozpočet pro rok 2016
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 100 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 13 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 118 000.00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 24 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 155 000.00
1341 Poplatky ze psů 1 000.00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 500.00
1511 Daň z nemovitosti 145 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 70 000.00
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 300.00
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 000.00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500.00
CELKEM 633 300.00
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 40 000.00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500.00
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 000.00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 8 022.00
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 10 000.00
3399 5194 Věcné dary 3 000.00
3631 5154 Elektrická energie 35 000.00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 84 690.00
3639 5329 Přípěvek na MAS 5 000.00
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Platby daní a poplatků st. Rozpočtu 4 000.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 5 000.00
3726 5169 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb 3 000.00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 71 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce 36 000.00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000.00
5512 5156 Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva 1 000.00
5512 5222 Příspěvek hasiči Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200.00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 588.00
6112 5194 Věcné dary 10 800.00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 10 000.00
6171 5167 Školení, semináře 2 500.00
6171 5169 Nákup služeb 85 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 10 000.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM 633 300.00
Vyvěšeno: 18.12.2015
Sejmuto:
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 18.12. 2015

 

 

Obec Slověnice
Návrh rozpočtu pro rok 2016
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 100 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 13 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 118 000,00
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 24 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 155 000,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 500,00
1511 Daň z nemovitosti 145 000,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 70 000,00
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 300,00
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 000,00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 500,00
CELKEM   633 300,00
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 40 000,00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 000,00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 7 831,00
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 10 000,00
3399 5194 Věcné dary 3 000,00
3631 5154 Elektrická energie 35 000,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. (okna dveře OÚ) 84 881,00
3639 5329 Přípěvek na MAS 5 000,00
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Platby daní a poplatků st. Rozpočtu 4 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000,00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 5 000,00
3726 5137 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00
3726 5169 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb 3 000,00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 31 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 36 000,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00
5512 5156 Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva 1 000,00
5512 5222 Příspěvek hasiči Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 588,00
6112 5194 Věcné dary 10 800,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00
6171 5161 Služby pošt 1 000,00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000,00
6171 5163 Pojištění majetku 10 000,00
6171 5167 Školení, semináře 2 500,00
6171 5169 Nákup služeb 85 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 10 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
CELKEM 633 300,00
Vyvěšeno: 28.11.2015
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28.11. 2015
Obec Slověnice
Rozpočet pro rok 2015
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 161 000.00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 1 000.00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 12 000.00
1121 Daň z přijmu právnických osob 112 000.00
1211 Daň z přidané hodnoty 211 000.00
1341 Poplatky ze psů 1 000.00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 500.00
1511 Daň z nemovitosti 118 000.00
4111 MI př.transf. Ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 32 000.00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 54 000.00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 15 000.00
3631 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 4 000.00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 83 465.00
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 7 000.00
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 500.00
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00
CELKEM 813 965.00
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb – lesy 109 000.00
2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 140 000.00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 7 831.00
3111 5321 Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ 15 000.00
3399 5194 Věcné dary 3 600.00
3631 5154 Elektrická energie 40 000.00
3639 5329 Přípěvek na MAS 10 000.00
3639 5339 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Nákup materiálu j.n. 9 000.00
3639 5369 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Nákup ostatních služeb 3 000.00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 40 000.00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 7 000.00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 70 000.00
3745 5139 Péče o vzhled obce 57 412.00
5512 5321 Příspěvek hasiči Divišov 5 000.00
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200.00
6112 5194 Věcné dary 10 800.00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 588.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00
6171 5161 Služby pošt 1 000.00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000.00
6171 5163 Pojištění majetku 10 000.00
6171 5167 Školení, semináře 2 500.00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 60 000.00
6171 5169 Nákup služeb 80 000.00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 2 034.00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00
CELKEM 813 965.00

 

 

Obec Slověnice
Rozpočet pro rok 2014
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 91 000.00 Kč
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 636.00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 10 200.00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 108 000.00 Kč
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 45 000.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 208 000.00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 050.00 Kč
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 1 500.00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 78 000.00 Kč
4111 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 35 000.00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 54 360.00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 95 000.00 Kč
3631 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2 000.00 Kč
3639 2310 Příjmi z prodeje krátk. a drob. dl. Majetku 6 500.00 Kč
3639 3111 Příjmi z prodeje pozemků 5 300.00 Kč
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 4 800.00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. 500.00 Kč
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00 Kč
CELKEM 747 346.00 Kč
VÝDAJE
Par.pol. Název
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000.00 Kč
1032 5169 Náklady – lesy 75 000.00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000.00 Kč
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 Kč
2213 5169 Nákup ostatních služeb 12 000.00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 135 000.00 Kč
2219 5169 Nákup ostatních služeb 21 429.00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 7 011.00 Kč
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000.00 Kč
3399 5194 Věcné dary 3 000.00 Kč
3421 5021 Ostatní osobní výdaje 1 800.00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 55 000.00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 7 000.00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000.00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 55 000.00 Kč
3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 Kč
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 35 000.00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 50 000.00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 4 400.00 Kč
6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 200.00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000.00 Kč
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000.00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000.00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 10 000.00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 196.40 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000.00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 35 000.00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 1 440.00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 4 869.60 Kč
CELKEM 747 346.00 Kč
Vyvěšeno: 20. prosince 2013
Sejmuto:
Rozpočet projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13. prosince 2013.

 

 

Obec Slověnice
Rozpočet pro rok 2013
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 75 200,00 Kč
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 10 800,00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 8 000,00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 90 300,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 174 300,00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 150,00 Kč
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 1 200,00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 78 000,00 Kč
4111 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 40 000,00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 60 200,00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 145 000,00 Kč
3631 2329 Ostatní nedaňové příjmy 7 400,00 Kč
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 300,00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. 500,00 Kč
6310 2141 Přijmy z úroků 1 500,00 Kč
Volby 30 000,00 Kč
CELKEM 729 850,00 Kč
VÝDAJE
Par.pol. Název
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 Kč
1032 5169 Náklady – lesy 90 000,00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 18 500,00 Kč
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 821,00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 170 000,00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 6 840,00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 9 600,00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 7 100,00 Kč
3639 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a udrž. 20 000,00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 889,00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 44 700,00 Kč
3723 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 Kč
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 25 000,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce 400,00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 200,00 Kč
5512 5321 Zajištění požární ochrany – smlouva Městys Divišov 5 000,00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 50 000,00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 4 400,00 Kč
6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 200,00 Kč
6115 5161 Služby pošt 500,00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 700,00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 000,00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 7 000,00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000,00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 30 000,00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000,00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00 Kč
Volby 30 000,00 Kč
CELKEM 729 850,00 Kč
Návrh rozpočtu pro rok 2012
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 82 000.00 Kč
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 7 500.00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 7 000.00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 90 000.00 Kč
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 45 600.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 180 000.00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 150.00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000.00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 72 000.00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 60 000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 130 000.00 Kč
3639 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 5 000.00 Kč
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 50 000.00 Kč
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 4 200.00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. 500.00 Kč
6310 2141 Přijmy z úroků 500.00 Kč
Příjem z prodeje akcií 80 000.00 Kč
CELKEM   816 450.00 Kč
VÝDAJE
1032 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000.00 Kč
1032 5169 Náklady – lesy 120 000.00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000.00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 160 000.00 Kč
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 6 327.00 Kč
3113 5321 Přípěvek na MŚ a ZŠ 16 138.00 Kč
3399 5194 Věcné dary 2 400.00 Kč
3421 5121 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 Kč
3631 5154 Elektrická energie 40 000.00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 Kč
3639 5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000.00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000.00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 000.00 Kč
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 20 000.00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce 43 000.00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000.00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 50 000.00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 000.00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 12 085.00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 500.00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 15 000.00 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000.00 Kč
6171 5167 Školení, semináře 5 000.00 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000.00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 40 000.00 Kč
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 10 000.00 Kč
6171 5173 Cestovné 2 000.00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000.00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000.00 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 38 000.00 Kč
CELKEM   816 450.00 Kč
Vyvěšeno: 26.11.2011
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 26.11. 2011
Obec Slověnice
 Rozpočet pro rok 2011
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 75 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 5 500,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 5 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 91 000,00
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 31 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 171 000,00
1341 Poplatky ze psů 1 050,00
1361 Správní poplatky 500,00
1511 Daň z nemovitosti 60 000,00
4111 MI př.transf. Ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 29 000,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 65 755,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 65 000,00
3639 2119 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500,00
3722 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 1 000,00
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 3 000,00
6310 2142 Výplata dividend 4 000,00
6310 2141 Přijmy z úroků 500,00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 75 000,00
CELKEM   683 805,00
VÝDAJE
1032 5169 Náklady – lesy 20 000,00
2212 5171 Oprava místních komunikací 140 625,00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 4 480,00
3113 5321 Přípěvek na ZŠ Divišov 4 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00
3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a udrž. 8 000,00
3639 5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 70 000,00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 60 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 45 000,00
5512 5321 Příspěvek hasiči Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 50 000,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00
6171 5154 Elektrická energie 20 000,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
6171 5162 Telefonní poplatky 20 000,00
6171 5163 Pojištění majetku 9 000,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000,00
6171 5169 Nákup služeb 60 000,00
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 15 000,00
6171 5173 Cestovné 1 500,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 15 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 30 000,00
CELKEM   683 805,00

 

Obec Slověnice
Návrh rozpočtu pro rok 2011
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 75 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 5 500,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 5 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 91 000,00
1122 Daň z přijmu právnických osob za obce 31 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 171 000,00
1341 Poplatky ze psů 1 050,00
1361 Správní poplatky 500,00
1511 Daň z nemovitosti 60 000,00
4111 MI př.transf. Ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 29 000,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 65 755,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 65 000,00
3639 2119 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500,00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 75 000,00
3722 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 1 000,00
3723 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 3 000,00
6310 2142 Výplata dividend 4 000,00
6310 2141 Přijmy z úroků 500,00
CELKEM   683 805,00
VÝDAJE
1032 5169 Náklady – lesy 20 000,00
2212 5171 Oprava místních komunikací 140 625,00
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 4 480,00
3113 5321 Přípěvek na ZŠ Divišov 4 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00
3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a udrž. 8 000,00
3639 5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 70 000,00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 60 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 45 000,00
5512 5321 Příspěvek hasiči Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 50 000,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00
6171 5154 Elektrická energie 20 000,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
6171 5162 Telefonní poplatky 20 000,00
6171 5163 Pojištění majetku 9 000,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000,00
6171 5169 Nákup služeb 60 000,00
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 15 000,00
6171 5173 Cestovné 1 500,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 15 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 30 000,00
CELKEM   683 805,00
Obec Slověnice
Rozpočet pro rok 2010
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 74 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 6 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 4 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 106 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 176 000,00
1511 Daň z nemovitosti 55 000,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 6 820,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1361 Správní poplatky 100,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 50 000,00
3639 2132 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500,00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900,00
6112 4111 Volby do zastupitelstev obcí 12 000,00
6114 4111 Volby do parlamentu 10 000,00
6310 2142 Výplata dividend 4 000,00
6310 2141 Přijmy z úroků 5 000,00
CELKEM 513 320,00
VÝDAJE
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 4 356,00
3113 5321 Přípěvek na ZŠ Divišov 7 000,00
3113 5321 Příspěvek na ZŠ Benešov 6 900,00
3631 5154 Veřejné osvětlení – el. energie 25 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 63 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 30 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 54 000,00
6171 5163 Pojištění majetku 8 800,00
2212 5171 Oprava místních komunikací 81 964,00
6115 5021 Volby do zastupitelstev ÚSC 12 000,00
6114 5021 Volby do Parlamentu ČR 10 000,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 30 000,00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000,00
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 20 000,00
6171 5173 Cestovné 1 500,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 15 000,00
6171 5169 Nákup služeb (vč. nákupu internetového připojení) 21 600,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000,00
1032 5169 Náklady – lesy 20 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
CELKEM 513 320,00
Vyvěšeno: 31. prosince 2009
Sejmuto: 30. ledna 2010
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 7. prosince 2009.
Rozpočet schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 30. prosince 2009.

 

Obec Slověnice
Návrh rozpočtu pro rok 2010
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 74 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 6 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 4 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 106 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 176 000,00
1511 Daň z nemovitosti 55 000,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 7 200,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1361 Správní poplatky 100,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 50 000,00
3639 2132 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500,00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900,00
6112  4111 Volby do zastupitelstev obcí 12 000,00
6114  4111 Volby do parlamentu 10 000,00
Výplata dividend 4 000,00
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000,00
CELKEM
513 700,00
VÝDAJE
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 4 356,00
3113 5321 Přípěvek na ZŠ Divišov 7 000,00
Příspěvek na ZŠ Benešov 6 900,00
3639  5329 Přípěvek na Mikroregion Podblanicko 5 000,00
3631 5154 Veřejné osvětlení – el. energie 25 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 63 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 30 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00
5512 5321 Zajištění požární ochrany – smlouva Městys Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 54 000,00
6171 5163 Pojištění majetku 8 600,00
2212 5171 Oprava místních komunikací 82 144,00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 12 000,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 10 000,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
3745  5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 30 000,00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000,00
6171 5172 Programové vybavení (elektronizace veřejné správy) 20 000,00
6171 5173 Cestovné 1 500,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 15 000,00
6171 51 69 Nákup služeb 12 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 70 000,00
1032 5169 Náklady – lesy 20 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
CELKEM
513 700,00
Vyvěšeno: 8. prosince 2009
Sejmuto: 28. prosince 2009
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 7. prosince 2009.

 

 

 

 

 

Obec Slověnice
ROZPOČET pro rok 2009 
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 74 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 6 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 4 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 106 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 176 000,00
1511 Daň z nemovitosti 55 000,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 7 200,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1361 Správní poplatky 100,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 70 000,00
3639 2132 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500,00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900,00
4118 Dotace (územní plán) 232 650,00
6310 2141 Přijmy z úroků 5 000,00
CELKEM   740 350,00
VÝDAJE
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 4 114,00
3113 5321 Přípěvek na ZŠ Divišov 6 000,00
3399 5194 Věcné dary 3 000,00
3631 5154 Veřejné osvětlení – el. energie 24 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 53 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 193 436,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00
5512 5321 Zajištění požární ochrany – smlouva Městys Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 52 200,00
6171 5163 Pojištění majetku 2 500,00
3412  5137 Vybudování hřiště pro děti i ostatní 132 000,00
3639  6119 Územní plán 139 800,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
3745  5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh) 24 600,00
6171 5162 Telefonní poplatky 12 000,00
6171 5172 Programové vybavení 3 000,00
6171 5173 Cestovné 4 500,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 1 500,00
6171 51 69 Nákup služeb 7 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 32 500,00
1032 5169 Náklady – lesy 20 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00
CELKEM   740 350,00
Vyvěšeno: 19. prosince 2008
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15. prosince 2008

 

 

 

Obec Slověnice
ROZPOČET pro rok 2008
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 74 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 6 000,00
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 4 000,00
1121 Daň z přijmu právnických osob 106 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 176 000,00
1511 Daň z nemovitosti 55 000,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 7 200,00
1341 Poplatky ze psů 1 000,00
1361 Správní poplatky 100,00
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 116 202,00
3639 2132 Přijmy z pronájmu místnosti OÚ 500,00
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 2 900,00
3639 3111 Přijmy z prodeje pozemků 4 000,00
Výplata dividend 4 000,00
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000,00
CELKEM   561 902,00
VÝDAJE
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 3 540,00
3113 5321 Přípěvek na ZŠ Divišov 5 000,00
3399 5194 Věcné dary 7 600,00
3631 5154 Veřejné osvětlení – el. energie 50 000,00
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 53 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obce 14 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00
5512 5321 Zajištění požární ochrany – smlouva Městys Divišov 5 000,00
6112 5023 Odměny zastupitelů 52 200,00
6171 5163 Pojištění majetku 2 500,00
3745  5139 Obnova zeleně v obci 110 000,00
Zpracování územního plánu 30 000,00
Zpracování projektu „Oprava kanalizace“ 60 000,00
Nákup pozemků 16 300,00
6171 5161 Služby pošt 1 200,00
3745  5021 DPP – údržba obce 13 000,00
6171 5162 Telefonní poplatky 8 500,00
6171 5172 Programové vybavení 3 000,00
6171 5173 Cestovné 1 500,00
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00
6171 5175 Výdaje na pohoštění 1 162,00
6171 51 69 Nákup služeb (digitalizace území pro podklady ÚP) 25 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 26 400,00
1032 5169 Náklady – lesy 48 000,00
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 3 000,00
CELKEM   561 902,00
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Rozpočet byl schválen veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 17. prosince 2007.