OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2017

OZNÁMENÍ

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

OZNÁMENÍ

Jmenování člena OVK

Jmenování člena OVK

Jmenování člena OVK

Jmenování člena OVK

OZNÁMENÍ

BENE-BUS Rozpočet 2018

BENE-BUS Střednědobý výhled

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 28. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. prosince 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtu pro rok 2018
 4. projednání výše odměn zastupitelů na 2018
 5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Aktualizovaný návrh rozpočtu pro rok 2018 BENE-BUS

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 27. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. listopad 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 6
 4. Rozpočtové opatření č. 7
 5. Prezidentské volby
 6. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2018
 7. Rojednání rozpočtového výhledu pro rok 2020
 8. Volba inventarizační komise
 9. Projednání plánů inventur
 10. Úklid sněhu
 11. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Rozpočet BENEBUS 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

OZNÁMENÍ

DNE 11.11.2017 OD 9:00 HOD BUDE „BRIGÁDA“ NA ÚKLID LISTÍ.

SVAČINA ZAJIŠTĚNA

ÚČAST NUTNÁ

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ

Záměr prodeje pozemku

OZNÁMENÍ

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat dne:

26.10.2017        od : 11:00 hod      do : 14:00 hod.

OZNÁMENÍ ČEZ

OZNÁMENÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ

Svolání prvního zasedání OVK

Jmenování člena OVK

Jmenování člena OVK

Jmenování člena OVK

OZNÁMENÍ

Od 22.09.2017 do 24.09.2017 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner na směsný odpad

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 26. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. září 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 5
 4. Volby
 5. Žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení
 6. Projednání prodeje pozemku
 7. Svatováclavská pouť
 8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele OVK

OZNÁMENÍ

Dne 4.9. 2017 od 12:00 do 14:30 bude v obci přerušena dodávka elektřiny

OZNÁMENÍ

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů OVK

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 25. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. srpna 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 5
 4. Projednání smlouvy mezi obcí a SDH Divišov
 5. Projednání spisového řádu
 6. Poplatek za psa
 7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. června 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4
 4. Projednání smlouvy mezi obcí a SDH Divišov
 5. Výsledky proběhlých kontrol
 6. Projednání opravy kaple
 7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016
 8. Účetní závěrka
 9. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ   LÝKOŽROUT

Pokyny

Lýkožrout zpráva

OZNÁMENÍ

Oznámení o výkonu fotografických prací pro aktualizace ZABAGED v roce 2017

OZNÁMENÍ

Návrh závěrečného účtu DSO MIKROREGION PODBLANICKO 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION PODBLANICKO 2016

FIN 2016

Rozvaha 2016

Výsledovka 2016

Příloha 2016

OZNÁMENÍ

Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS

OZNÁMENÍ

Rozpočtové opatření 2017 č. 1

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 23. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. března 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 2
 4. Kontejner na směsný odpad – datum objednání
 5. DČOV – nové informace
 6. Úprava zeleně u cesty k „Vápence“
 7. Projednání výsatby stromů
 8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

BENE BUS – Zpráva o hospodaření za rok 2016

BENE BUS Rozpočet na rok 2017

OZNÁMENÍ

Obecně závazná vyhláška č, 1/2017

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 22. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. února 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 1
 4. Dohoda – společný školský obvod
 5. 5. DČOV – nové informacez vodoprávního úřadu Vlašim
 6. 6.Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 21. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. ledna 2017 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 1
 4. ČOV – nové informaceÚČAST PRO ZÁJEMCE NUTNÁ
 5. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka