OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2016

Příjemné prožití svátků vánočních,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce Vám přejí

zastupitelé obce Slověnice

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 20. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. prosince 2016 od19:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10
 4. ČOV – dotace
 5. Projednání smlouvy na pacht
 6. Rozpočet na rok 2017
 7. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
 8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu nebytových prostor

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. listopadu 2016 od17:00 hodinv budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 8
 4. Projednání umístění kontejneru na jedlý olej
 5. Projednání návrhu smlouvy na pacht
 6. Volba inventarizační komise
 7. Projednání plánů inventur
 8. Projednání návrhu rozpočtu na 2017
 9. Projednání výhledu 2019
 10. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb do Senátu 2. kolo

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 18. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. října 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Volby 2016
 4. Oznámení o výstavbě zahradního domku
 5. Vyhodnocení nabídek pachtu
 6. Rozpočtové opatření č. 8
 7. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 13. – 16. 10. 2016

OZNÁMENÍ

Obec Slověnice

Slověnice 29, 257 26 Divišov, tel. 731 522 199, email: obec@slovenice.cz

oznamuje na základě ustanovení §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění záměr propachtovat nemovitý majetek ve vlastnictví obce od 1.1. 2017 do 31.12. 2023.

Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky za 1 ha pozemku/ků (obálkovou metodou s označením: nabídka za pacht – NEOTVÍRAT) do 13.10 2016.

Pozemky budou propachtovány jen jako celek.

Záměr pachtu byl schválen usnesením obecního zastupitelstva č. 17 ze dne 16.9. 2016.

Předmětem pachtu jsou pozemky v katastrálním území Slověnice.

Číslo parcely Výměra pozemků v m2 Kultura Číslo parcely Výměra pozemků v m2 Kultura
72 2 198 ttp 289/11 3 937 orná
73 147 orná 289/12 971 orná
112 4 543 ttp 324/1 5 546 orná
117/1 968 ttp 324/4 253 orná
117/4 108 orná 324/5 189 orná
117/5 15 orná část 333 9 744 ttp
152/21 8 230 orná 336 10 272 orná
189/1 1 519 ttp 337 3 219 orná
208 2 489 orná 338/20 1 330 ttp
209 1 910 orná 338/26 3 870 orná
210 151 orná 341/6 561 orná
212/2 573 orná 342 1 428 orná
237 4 172 orná 343 4 161 orná
242/4 13 408 orná 344/1 6 268 ttp
281 820 orná 490 284 ttp
289/8 391 orná 507/1 423 ttp
289/9 316 orná 511 4 445 ttp
289/10 1 550 orná 541 2 525 orná
Celkem m2 102 934

Ve Slověnicích dne: 23. 9. 2016                                                                starosta obce David Lažan

OZNÁMENÍ

Delegování členů okrskové volební komise:

 1. člen
 2. člen
 3. člen

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. září 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Volby 2016
 4. ČEZ – odstranění stromoví
 5. OÚ – průkaz energet. náročnosti
 6. Svatováclavská pouť
 7. Záměr pachtu obecních pozemků
 8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje – Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Senátu – Informace o počtu a sídle volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 16. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. srpna 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Volby 2016
 4. Topení v budově OÚ
 5. Rozpočtové opatření č. 5
 6. Oprava kaple
 7. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

 OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise SENÁT

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Zvýšení příspěvku na péči od ÚP

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 15. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. června 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015
 4. Účetní závěrka
 5. Projednání pronájmu pozemků
 6. Projednání prodeje pozemku
 7. Rozpočtové opatření číslo 4
 8. Diskuze, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Rozvaha 2015

Výsledovka 2015

FIN 2015

Příloha 2015

Závěrečný úcet obce za rok 2015

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Slověnice za rok 2015

OZNÁMENÍ

Záměr prodeje části pozemku 544/3

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu pozemků – část 338/9 a 573/1

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

 1. května 2016 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání nájemní slouvys MS Lipka Radošovice
 4. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Mikroregion

Rozvaha

Výsledovka

FIN

Příloha

Zpráva

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

 1. května 2016 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání nájemní slouvy
 4. Rozpočtové opatření číslo 3
 5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA z FÚ

OZNÁMENÍ

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu části pozemku

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 21. – 24. 4. 2016

OZNÁMENÍ

Cestování s dětmi do zahraničí – důležité informace

OZNÁMENÍ

Přerušení dodávky elektřiny v obci Slověnice

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

 1. dubna 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Připojení OÚ k internetu
 4. Rozpočtové opatření číslo 1 a 2
 5. Pronájem pozemku – střelnice
 6. Projednání zápisu kontrolní a finanční komise
 7. Doplnění člena finanční komise
 8. Oprava rybníku
 9. Pronájem obecních pozemků
 10. Zajištění palivového dříví na OÚ
 11. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška-stanovující přechodnou úpravu provozu

Rozhodnutí ve veci úplné uzavírky silnice č. II/125

OZNÁMENÍ

BENE-BUS

Fin 12

Rozvaha 12

VZZ 12

Zpráva o hospodaření 2015

Rozpočet 2016

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém
období (únor 2012 – leden 2016)

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podblanicko na rok 2016

Rozpočtový výhled Mikroregionu Podblanicko na rok 2017

OZNÁMENÍ

Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2016

 

     Živnostenský odbor ve Vlašimi oznamuje,  že Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat i v roce 2016 zdarma své poradenské a informační služby pro občany vždy

 

 

každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod.

 

 

v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413 (budova u zámeckého parku), II. patro,  v kanceláři  živnostenského odboru, číslo dveří 214.

 

     V uplynulém roce většina dotazů  občanů i podnikatelů byla převážně zaměřena na reklamační řízení. Věříme, že tato služba bude i nadále využívána a bude pro naše občany přínosem.

 

 

                                                                            Bc. Ivana Vlachová

                                                              vedoucí živnostenského odboru     

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 11. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v ÚTERÝ

 1. ledna 2016 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Veřejnoprávní smlouva – přestupky
 4. Projednání rekonstrukce OÚ
 5. Projednání smlouvy mezi OÚ a účetní obce
 6. Oprava rybníka na Dolíčkách
 7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Zápis do 1. ročníku ZŠ Divišov

OZNÁMENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura – informace pro občany 1

Česká telekomunikační infrastruktura – informace pro občany 2