OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2015

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 10. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v PÁTEK

 1. prosince 2015 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtu obce pro rok 2016
 4. Rozpočtové opatření č. 10
 5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční: v SOBOTU

 1. listopadu 2015 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání nabídky na úklid sněhu v obci
 4. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2016
 5. Projednání výhledů rozpočtů v letech 2017 a 2018
 6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Dne 09.10.2015 bude na obecním Úřadě Slověnice v 19:15 členská schůze SDH.

 

! ! ! ÚČAST NUTNÁ ! ! !

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 8. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. října 2015 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání změny názvu organizace dobrovolných hasičů
 4. Rozpočtové opatření č. 5-8
 5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Oznámení o úplné uzavírce silnice č. III/11124, most ev.č.11124-2 přes Blanici

OZNÁMENÍ

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Seznam parcel

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 2.-4.10. 2015

OZNÁMENÍ

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů od spol. ČEZ

OZNÁMENÍ

 

 

Dne 27.09.2015 proběhne od 16:00 hod pouťové posezení v klubovně hasičů.

 

Vstupné 50,- Kč/osoba (jídlo a pití zajištěno) – vybírá p. M. Mocová

 

do 18.09.2015 je třeba částku uhradit

 

K poslechu hrají místní harmonikáři

Všichni jsou srdečně zváni

OZNÁMENÍ

Dne 11.09.2015 bude od 18:30-19:00 vybírán poplatek za psa ve výši 50,- Kč

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 7. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. září 2015 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti 
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání příspěvku pro ZŠ
 4. Projednání nabídky TS na pronájem kontejneru
 5. Stanovení termínu velkoobjemového kontejneru
 6. Informace o přerušení dodávky el. energie
 7. Projednání strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Blaník    
 8. Projednání příprav Svatováclavské pouti
 9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Program zlepšování kvality ovzduší

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OZNÁMENÍ

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. června 2015 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
 4. Účetní závěrka
 5. Projednání nabídky odprodeje PC
 6. Oprava cest – střelnice, vodní nádrž
 7. Provedení údržby železné lávky
 8. Informace o letním táboru v kú Slověnice
 9. Rozpočtové opatření č. 3
 10. Rozpočtové opatření č. 4
 11. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

FIN 2014

PRI 2014

ROZVAHA 2014

VÝSLEDOVKA 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slověnice za rok 2014

Protokol účetní závěrky

OZNÁMENÍ

Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření DSO MIKROREGION PODBLANICKO

Závěrečný účet Mikroregion Podblanicko za rok 2014

FIN 2014 Mikror

PRI 2014 Mikro

ROZ 2014 Mikro

VYS 2014 Mikro

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 7.-10.5. 2015

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. dubna 2015 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtových opatření č.1 a č.2
 4. Projednání provozu pošty Divišov
 5. Přemístění betonového panelu
 6. BENEBUS – informace o hospodaření
 7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

 

OZNÁMENÍ

SDH Slověnice – Pokyny pro občany

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu části pozemku

Situační plánek

OZNÁMENÍ

Rozpočet pro rok 2015 BENE BUS

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE BUS

Zpráva o hospodaření za rok 2014 BENE BUS

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. února 2015 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání navýšení hodinové sazby DPP
 4. Projednání nakládání s odpady v roce 2015
 5. Projednání nákupu PC pro účetní účely
 6. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka