OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2014

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podblanicko na rok 2015 a výhledový rozpočet Mikroregionu Podblanicko na rok 2016 a 2017

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ

 1. prosince 2014 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtu pro rok 2015
 4. Projednání rozpočtového opatření číslo 7
 5. Projednání rozpočtového opatření číslo 8
 6. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK

 1. listopadu 2014 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2015
 4. Diskuse závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 31. října 2014 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Výsledky voleb do OZ
 4. Volba starosty (ky) a místostarosty (ky) obce
 5. Stanovení výše měsíční odměny členů OZ
 6. Projednání úklidu sněhu v zimním období
 7. Diskuse závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

OZNÁMENÍ

Kontejner na komunální odpad ve dnech 17.-19.10. 2014

Kontejner na BIO odpad ve dnech 7.-9.11. 2014

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 41. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 3. října 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků – závěrečné projednání návrhu smlouvy
 4. Infornace o výstavbě lávky
 5. Komunální volby
 6. Projednání termínu objednání velkoobjemových kontejnerů
 7. Diskuse závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí

OZNÁMENÍ

Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

 

částečné uzavírce silnice č. II/113 v ul. Divišovská ve Vlašimi

Rozsah uzavírky a termín:

 

 1. etapa

29.9.2014, 7:00 h – 30.9.2014, 7:00 h

částečná uzavírka – frézování vozovky

 1. etapa

30.9.2014, 7:00 h – 20.10.2014, 7:00 h

úplná uzavírka mimo dopravní obsluhy – stavební práce

III. etapa

20.10.2014, 7:00 h – 21.10.2014, 18:00 h

úplná uzavírka – pokládka živice

Objízdná trasa:

–          Pro vozidla do 3,5 t a BUS ze silnice č. II/113 na silnici č. II/112 do

Domašína, kde se napojí na silnici č. III/11213 a zpět na silnici č. II/113. Celková

délka objízdné trasy je cca 3,5 km. V zúženém místě bude provoz řízení

semaforovou soupravou.

–          Pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa vedena ze

silnice č. II/113 na silnici č. II/112 přes Domašín, Křemení, dále na silnici č. II/111

do Struhařova a přes Divišov zpět na silnici č. II/113 Bílkovice, Radošovice, zpět

do Vlašimi.

OZNÁMENÍ

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Jmenování členů OVK na neobsazená místa pro volby do zastupitelstva obce Slověnice

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 40. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 5. září 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků – projednání návrhu smlouvy
 4. Projednání návrhu smlouvy na výstavbu lávky
 5. Komunální volby
 6. Projednání organizace pouti
 7. Diskuse závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území obce Slověnice

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 39. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK20. června 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků – projednání návrhu smlouvy
 4. Závěrečný účet obce za rok 2013
 5. Účetní závěrka
 6. Projednání návrhu smlouvy na výstavbu lávky
 7. Komunální volby
 8. Informace o kontrole HZS
 9. Diskuse závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSOMIKROREGION PODBLANICKO

OZNÁMENÍ

Závěrečný účet obce za rok 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

Rozvaha 2013

Výsledovka 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slověnice

 

OZNÁMENÍ

Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

OZNÁMENÍ

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

OZNÁMENÍ

Slib zapisovatele a členů OVK pro volby do EP

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ


Jmenování člena okrskové volební komise na neobsazená místa

Jmenování člena okrskové volební komise na neobsazená místa

Jmenování člena okrskové volební komise na neobsazená místa

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 38. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK18. dubna 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Projednání změny data uzávírky mostu mezi obcemi Všechlapy a Libež
 5. Projednání rozpočtového opatření č. 1
 6. Informace o průběhu výstavby lávky
 7. Volby do EP
 8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

 

Záměr prodeje pozemku

OZNÁMENÍ

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Rozpočet pro rok 2014 BENE-BUS

Zpráva o hospodaření za rok 2013 BENE-BUS

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 37. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 7. března 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Projednání uzávírky mostu mezi obcemi Všechlapy a Libež
 5. Informace o RUIAN
 6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 36. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK24. ledna 2014 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

603 188 558 – starosta, 731 522 119 – místostarostka