Oznámení a příspěvky za rok 2013

Oznámení 2013

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 35. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK13. prosince 2013 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Projednání rozpočtu na rok 2014 a rozpočtových výhledů
 5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2014

Rozpočtový výhled pro období 2015 – 2017

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 34. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK22. listopadu 2013 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtových výhledů
 5. Informace o MAS
 6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 33. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 8. listopadu 2013 od 18:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Informace o řešení opravy lávek
 5. Informace výsledku voleb do Parlamentu ČR
 6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtových výhledů
 7. Projednání zajištění údržby komunikací a chodníků v zimním období
 8. Informace o MAS
 9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

OZNÁMENÍ

Výsledky voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 32. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 7. října 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Informace o řešení opravy lávek
 5. Informace o přípravě voleb do Parlamentu ČR
 6. Projednání nákupu pozemků
 7. Informace o MAS
 8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558,                 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

MAS Blaník – veřejné setkání akčních skupin

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 3.10. 2013

 

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 31. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 16. září 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Informace o řešení opravy lávek
 5. Informace o přípravě voleb do Parlamentu ČR
 6. Projednání příprav Svatováclavské pouti v obci
 7. Informace o MAS
 8. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 30. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 19. srpna 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhu prodeje pozemků
 4. Informace o řešení opravy lávek
 5. Informace o přípravě možných voleb do Parlamentu ČR
 6. Informace o MAS
 7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 29. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 15. července 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o průběhuprodeje pozemku
 4. Informace o řešení opravy lávek

5. Seznámení občanů s opravou cest

6. Informace o MAS

 1. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 603 188 558, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

OZNÁMENÍ

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION PODBLANICKO za rok 2012

Str.1Str.2Str. 3Str. 4Str. 5Str. 6

Závěrečný účet Mikroregionu Podblanicko za rok 2012

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 28. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 10. června 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání prodeje pozemků
 4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012

5. Informace o zrušení trvalého pobytu občanů obce

6. Informace o MAS

 

7. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

OZNÁMENÍ

TVORBA STRATEGIE MAS Blaník 2014 – 2020(5) >>VEŘEJNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

OZNÁMENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SLOVĚNICE

Str. 1Str. 2Str. 3Str. 4Str. 5Str. 6

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLOVĚNICE

Str.1 , Str. 2Str. 3Str. 4

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální radyregionů soudržnosti

Str. 1Str. 2, Str. 3Str. 4Str. 5

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

Str. 1Str. 2,  Str. 3Str. 4Str. 5Str. 6Str. 7Str. 8Str. 9Str. 10Str. 11Str. 12Str. 13Str. 14

OZNÁMENÍ

Ve dnech 24.5.-26.5.2013 budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery (směsný odpad a BIO odpad).

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 27. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v ČTVRTEK 2. května 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání prodeje pozemků
 4. Projednání hromadné kontroly komínů
 5. Navržení termínu přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 6. Informace o MAS
 7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Vážení občané ve dnech 22.5.2013, 28.5.2013 a 4.6.2013 od 9:00 do 11:00 budou na OBECNÍM ÚŘADĚ přítomni zaměstnanci Katastrálního úřadu Benešov, kteří seznámí s přepracovanou digitalizovanou katasrální mapou.

Bližší informace v příloze:

131791162_1_5.C_OZNAMENI_OBEC_oznamuje_DOKONCENI_OBNOVY_katastr._operatu_a_jeho_VYLOZENI

 

OZNÁMENÍ

VÝKAZ Fin2 12M

Str. 1Str. 2Str. 3Str. 4Str. 5Str. 6Str. 7Str. 8Str. 9Str. 10Str. 11Str. 12Str. 13Str. 14

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 26. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PÁTEK 19. dubna 2013 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 1
 4. Schválení účetní uzavěrky obce za rok 2012
 5. Projednání návrhu koupě zahradního domku
 6. Informace o MAS
 7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

 

 

OZNÁMENÍ

Záměr prodeje pozemku par.č. 570

Záměr prodeje pozemků par.č. 505/4 a par.č. 507/3

Geometrický plán str. 1

Geometrický plán str. 2

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 25. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 25. března 2013 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání možnosti prodeje pozemků
 4. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

DSO BENE-BUS Zpráva o hospodaření za rok 2012 str. 1

DSO BENE-BUS Zpráva o hospodaření za rok 2012 str. 2

DSO BENE-BUS Rozpočet na rok 2013

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v PONDĚLÍ 11. března 2013 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání možnosti prodeje pozemků
 4. Projednání možnosti nákupu lesního pozemku
 5. Projednání žádosti o poražení stromu
 6. Diskuse, závěr


  Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 732 520 308, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 23. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v SOBOTU 9. února 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

 

Program jednání:

 

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

 

 1. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

 

 1. Projednání prodeje pozemků 338/29 a 63
 2. Projednání stavu pozemku501/1
 3. Informace o stavu veřejnoprávní smlouvy
 4. Informace o nové MAS
 5. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na:

obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119