OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2012

OZNÁMENÍ

Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování……

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku

Protokol o kontrolách za okrsek

OZNÁMENÍ

Záměr prodeje pozemků

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 22. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v SOBOTU 22. prosince 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 4
 4. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2013
 5. Projednání zádosti o odkup obecního pozemku
 6. Diskuse, závěr


  Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podblanicko na rok 2013

Výhledový rozpočet Mikroregionu Podblanicko na rok 2015

OZNÁMENÍ

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazené místo

Oznámení tel. spojení do volební místnosti

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2013

OZNÁMENÍ

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 21. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 19. listopadu 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 3
 4. Projednání a volba inventarizační komise
 5. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2013
 6. Diskuse, závěr


  Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

z provozních důvodů se plánovaný termín veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.11. 2012 přesouvá na 19.11. 2012

OZNÁMENÍ

Stanovení počtu členů okrskové vol. komise pro prezidentské volby

OZNÁMENÍ

Výsledky 2. kola voleb do Senátu 2012

OZNÁMENÍ

Výsledky krajských voleb 2012

Výsledky 1. kola voleb do Senátu 2012

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 20. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 15. října 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání výsledku voleb do KÚ a Senátu ČR
 4. Provoz dětského hřiště
 5. Projednání údržby obce v zimním období
 6. Diskuse, závěr


  Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Ve dnech 21.9. 2012 (pátek) až 23.9. 2012 (neděle) budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný a BIO odpad.

OZNÁMENÍ

Dne 18.9.2012 bude v budově OÚ vybírán poplatek ze psa ve výši 50,- Kč (každý další ve výši 100,- Kč)

OZNÁMENÍ

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 3. září 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtového opatření číslo 2
 4. Seznámení s přípravou Svatováclavské pouti
 5. Projednání přistavení velkoobjemových kontejnerů
 6. Informace o průběhu přípravy KRAJSKÝCH VOLEB
 7. Diskuse, závěr


Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 18. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 6. srpna 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání smlouvy se společností COLAS CZ a.s.
 4. Projednání úpravy cesty „Na Padělka“
 5. Informace o zanesení nemovitosti „Kaple“ na KÚ
 6. Projednání přestavby zkušebního vrtu na vrtanou studnu
 7. Projednání možnosti umístění VO v prostoru dětského hřiště
 8. Projednání možnosti uzavření smlouvy s Ing. Homojovou o přístupu do registru práv a povinností
 9. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 18. kčervna 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Schválení závěrečného účtu obce
 4. Projednání rozpočtového opatření číslo 1
 5. Informace o opravě místní komunikace – projednání cenové nabídky

  6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLOVĚNICE 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Str 1 , Str 2Str 3Str 4Str 5

OZNÁMENÍ 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 16. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 14. května 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
 4. Projednání objednávky čištění a revize komínů pro občany obce
 5. Informace o opravě místní komunikace
 6. Příprava a stanovení termínu hasičského cvičení
 7. Projednání opravy opěrné zdi chodníku
 8. Projednání změny úředních hodin
 9. Informace z odboru životního prostředí – povolení odběru vody
 10. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 15. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v pondělí 16. dubna 2012 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Seznámení se zahájením řízení – slepičárna
 4. Informování občanů o změně hlásného profilu povodňové služby kategorie B pro vodní tok Chotýšanka
 5. Informace o hospodaření společnosti BENEBUS
 6. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Z provozních důvodů se veřejné zasedání zastupitelstva obce Slověnice přesouvá z plánovaného termínu 2/4/12 od 19:00 na 16/4/12 od 19:00

OZNÁMENÍ

 

Ve dnech

30.3. 2012 (pátek) až 1.4. 2012 (neděle) budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný a BIO odpad.

 

Objížďka

OZNÁMENÍ

 

Z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace v obci Domašín bude ve dnech od 21.3.2012 do 04.07.2012 vyloučen provoz na silnici č. II/112 mezi Vlašimí a Domašínem.

Obousměrná nařízená objížďkapro osobní dopravu a nákladní vozidla do 12 tun bude vedena po silnici č. II/113 na Radošovice, Bílkovice a Divišov. V Divišově bude doprava převedena na silnici č. II/111 na Struhařov a zpět na silnici č. II/112 směr Benešov.

Svislé dopravní značení

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v sobotu 3. března 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Informace o úpravě dopravního značení
 4. Informace o probíhajícím prodeji obecní studny
 5. Diskuse na téma investice v roce 2012

6.Oznámení o probíhajícím jednání se společností VODOMONT

 1. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

V období březen 12 – červen 12 bude v katastru Obce Slověnice probíhat digitalizace území. Bližší informace v příloze.

Příloha 1 Příloha 5

Příloha 2 Příloha 6

Příloha 3 Příloha 7

Příloha 4 Příloha 8

 

OZNÁMENÍ

 

Starosta Obce Slověnice zve občany na 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční: v sobotu 28. ledna 2012 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Seznámení se stavem výstavby vrtané studny
 4. Informace o odprodeji pozemku
 5. Diskuse, závěr

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119