OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2011

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 11. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 26. listopadu 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu

 

Program jednání:

·          1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
4. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2015
5. Projednání žádosti o stanovisko k výstavbě vrtané studny
6. Diskuse, závěr

 

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 10. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 07. listopadu 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání rozpočtového opatření číslo 2

4. Projednání směrnice k inventarizaci

5. Informace k žádosti o pokácení stromu

6. Sdělení stavu prodeje pozemků

7. Seznámení se změnou dopravního značení

8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 21.10. 2011 – 23.10.2011 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad.

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy:

strana 1

strana 2

strana 3

 

Záměr prodeje pozemků par. č. 558/2 a 558/3 viz přílohy

Záměr prodeje pozemků

Geometrický plán

Situační plánek

 

 

Záměr prodeje pozemků

Geometrický plán 1

Geometrický plán 2

Dne 9.9. 2011 – Návrh opatření obecné  povahy – svislé dopravní značení – P7 a P8 – Přednost protijedoucích a přednost před protijedoucími vozidly

Veřejná vyhláška str1

Veřejná vyhláška str2

 

Záměr prodeje pozemků par. č. 551/2 a 57/6 viz přílohy

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
ve středu 28. prosince 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Projednání rozpočtového opatření číslo 3
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2012
5. Diskuse, závěr
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ
Starosta Obce Slověnice zve občany na 12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
ve středu 28. prosince 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Projednání rozpočtového opatření číslo 3
4. Projednání rozpočtu obce na rok 2012
5. Diskuse, závěr
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

Veřejné zasedání 24. září 2011

Minimalizovat

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v sobotu 24. září 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Informace o proběhlém místním šetření – úprava dopravního značení
4. Projednání úpravy veřejné zeleně
5. Projednání prodeje obecní studny
6. Informace o přípravě Svatováclavské pouti
7. Diskuse, závěr

kontejnery 22.9. 2011 až 25.9. 2011

Minimalizovat

OZNÁMENÍ

Ve dnech
22.9. 2011 (čtvrtek) až 25.9. 2011 (neděle) budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný a BIO odpad.

Text/HTML

Minimalizovat

 

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 8. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 22. srpna 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
 

Program jednání:


1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Informace o stavu rozdělení pozemků

4. Zpráva o průběhu stavby – zkušebního vrtu u OÚ

5. Projednání stavební úpravy na parcele 21

6. Žádost o změnu dopravního značení v obci

7. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 7. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v sobotu 18. června 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.
 

Program jednání:


1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Projednání odtoku vody na obecní komunikaci

4. Schválení zavěrečného účtu za rok 2010

5. Projednání rozpočtového opatření číslo 1

6. Informace o stavu rozdělení pozemků

7. Projednání žádosti na stavební úpravu st. par 10/1

 

8. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

OZNÁMENÍ

 

 

Záměr prodeje pozemku 48/2 v k.ú. Slověnice

 

 

Závěrečný účet obce Slověnice za rok 2010:

strana 1strana 2strana 3strana 4

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slověnice za rok 2010:

strana 1strana 2strana 3strana 4strana 5strana 6

Ve dnech 27.5. – 29. 5. 2011 budou občanům k dispozici velkoobjemové konteinery pouze na komunální odpadna komunální odpad.

OZNÁMENÍ

 

 

 

OZNÁMENÍ

Záměr pronájmu části pozemku 333

Geometrický plán pronajaté části pozemku 333

 

OZNÁMENÍ

 

 

Odkaz na fotodokumentaci akce – posezení občanů 30.4. 2011 (čarodějnice):

https://picasaweb.google.com/slovenice/Carodejnice2011#

 

OZNÁMENÍ

tarosta Obce Slověnice zve občany na 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 30. května 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.
 

Program jednání:


1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Informace o průběhu legalizace studní

4. Projednání odtoku vody na obecní komunikaci

5. Informace o hospodaření obce v roce 2010

6. Projednání smlouvy na pronájem pozemku

7. Informace o průběhu zaměření obecních pozemků

8. Projednání záměru prodeje obecního pozemku

9. Informace o pořádání dětského dne 4.6. 2011

10. Diskuse, závěr

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 739 429 380, 731 522 119

 

OZNÁMENÍ

 

Text/HTML

Minimalizovat

 

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:
v pondělí 18. dubna 2011 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu.

 

Program jednání:
1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
3. Potvrzení termínu – prohlídka komínů
4. Informace o průběhu legalizace studní
5. Zpráva o ukončení prodeje pozemku
6. Informace o stavu dětského hřiště
7. Projednání odtoku vody na obecní komunikaci
8. Diskuse, závěr

 

 

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 724 786  473, 731 522 119

 

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 31.3. 2011 (čtvrtek) – 3.4. 2011 (neděle) budou v obci přistavěny velkoobjemové konteinery .
Pozn.
V případě, že dojde během čtvrtka k naplnění zajistí obec v pátek výměnu za prázdné.

OZNÁMENÍ

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KTEROU SE OZNAMUJE ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 

OZNÁMENÍ

Starosta Obce Slověnice zve občany na 4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční:

sobotu 12. března 2011 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu.

Program jednání:

1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání

3. Infornace k připravovanénu sčítání lidu, domů a bytů

4. Projednání rozpočtového opatření

5. Informace o stížnosti na obecní zastupitelstvo

6. Informace občanů o nutnosti revize a čištění komínů

7. Seznámení občanů se situací dopravní obslužnosti

8. Diskuse, závěr.

Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na

731 522 119, 724 786 473

 

OZNÁMENÍ

k sčítání lidu, domů a bytů 2011

Lokalita pro sčítání

Sčítací obvod a přidělený komisař

Oznámení ČSÚ ze dne 30.listopadu 2011