OznámeníÚřední deska

Oznámení a příspěvky za rok 2009

31. 12. 2009 – V sekci rozpočet naleznete schválený rozpočet na rok 2010. ZDE
23. 12. 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 40. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
ve středu 30. prosince 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 4. Úvěr
 5. Schválení rozpočtu na rok 2010
 6. Zhodnocení činnosti zastupitelstva od roku 2006 do roku 2009
 7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 23. prosince 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
PŘEJI VÁM VŠEM PĚKNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚ POHODY A ZDRAVÍ! RENATA VONDRÁKOVÁ
8. 12. 2009 – V sekci rozpočet najdete návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled 2011 – 2013
1. 12. 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 39. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 7. prosince 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 4. Úvěr
 5. Rozpočet, rozpočtové opatření
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010, rozpočtový výhled 2012 – 2014
 7. Volba starosty a místostarosty s funkčním obdobím od 1.1. 2010 do konce řádného volebního období
 8. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 1. prosince 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
25.11. 2009 – Rozhodnutí o umístění stavby – Vrtaná studna na ppč. 296 KÚ Slověnice – ZDE
23. 11. 2009 –  
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 38. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 30. listopadu 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 4. Úvěr
 5. Rozpočet, rozpočtové opatření
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010, rozpočtový výhled 2012 – 2014
 7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 23. října 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
23. 11. 2009 – Oznamujeme, že v obci je plánována odstávka el. proudu na 14. 12. 2009 od 11:30 do 15:00 hodin. Více na lince 840 850 860. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční sítě ČEZ považovat i v této době pod napětím! Platí pro lokalitu U CHAT!!!
12. 11. 2009 – Oznamujeme, že v obci je plánována odstávka el. proudu na 10. 12. 2009 od 8:00 do 15:00 hodin. Více na lince 840 850 860. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční sítě ČEZ považovat i v této době pod napětím!
6. listopadu 2009 – Oznamujeme, že v obci je plánována odstávka el. proudu na 23. listopadu 2009 od 8:00 do 15:00 hodin. Více na lince 840 850 860. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční sítě ČEZ považovat i v této době pod napětím!
29. října 2009 – V termínu 13. – 15. listopadu budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na BIO odpad. TENTOKRÁT JSOU URČENY POUZE NA LISTÍ. Žádám všechny, aby toto respektovali a žádné jiné odpady sem nedávali – ANI VĚTVE.
V souvislosti s kontejnery zveme všechny na brigádu – úklid listí na návsi a dalších obecních prostorách – v sobotu 14. listopadu. Bližší informace podá paní Mocová. Občerstvení pro všechny zajištěno, brigáda je ZDARMA. Těším se na hojnou účast. Předem všem děkuji. R. Vondráková
21. října 2009 – Oznámení svozu nebezpečného odpadu – 31. října 2009 před OÚ – 10,05 – 10,20 hodin – seznam vybíraného odpadu na pevné úřední desce
21. října 2009 – Rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba vrtané studeny na ppč. 338/23 KÚ Slověnice“ – ZDE
19. října 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 37. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 26. října 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Výsledek auditu, účetní obce (nová smlouva)
 4. Dotace na územní plán, CzechPOINT
 5. Úvěr
 6. Rozpočet, rozpočtové opatření
 7. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
 
Ve Slověnicích dne 19. října 2009
 
                                      Renata Vondráková – starosta obce
8. října 2009 – Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Vrtaná studna na ppč. 296 KÚ Slověnice – Ing. Jan Gregor – ZDE
6. října 2009 – UPOZORNĚNÍ
V OBCI BUDOU PŘISTAVENY VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY A BIO A OBJEMNÝ ODPAD V TERMÍNU OD PÁTKU 9. října DO PONDĚLÍ 12. října 2009. PROSÍM, DO KONTEJNERU NA BIO NEVHAZUJTE ŽÁDNÝ JINÝ ODPAD, NEBO NÁM SKLÁDKA NEBUDE CHTÍT TENTO ODPAD BRÁT. DĚKUJI. R. VONDRÁKOVÁ
28. 9. 2009 – Fotografie ze Svatováclavské pouti – najdete ZDE – http://picasaweb.google.cz/slovenice/SvatovaclavskaPoutVeSlovenicich2009#
27. 9. 2009 – Fotografie ze slavnostního otevření hřiště najdete zde – http://picasaweb.google.cz/slovenice/
24. 9. 2009 – OZNAMUJEME, ŽE V TERMÍNU OD 1. DO 15. 10. BUDOU VYBÍRÁNY POPLATKY ZE PSŮ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH, JINDY PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S PÍ. MOCOVOU – TEL. 604 728 267
24. 9. 2009 – Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů – ZDE
24. 9. 2009 – Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na 13. října 2009 ve věci „Novostavba vrtané studny na ppč. 338/23 kú Slověnice“ – ZDE
19. září 2009 –
DĚTSKÝ PROGRAM NA SLOVĚNSKOU POUŤ
27. 9. 2009 v neděli
16:00 – Divadelní představení pro děti i dospělé již známého souboru z Krhanic
HOLKYDY
–         Příběh o pirátech
16:15 – Mažoretky
16:30 – Malování na obličej pro děti
17:00 – Chytání rybek
17:30 – Opékání buřtů u hřiště
Srdečně zveme všechny děti a rodiče. Prosíme, abyste účast dětí z organizačních důvodů hlásili pí. Vondrákové na tel. 604 540 583 nebo e-mailu obec@slovenice.cz
Těšíme se na hojnou účast!!!!!
Za organizátory
Lucka Poláková a Renata Vondráková
Změna programu vyhrazena.
Jen za slušného počasí.
7. září 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 36. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 14. září 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dílčí přezkoumání za rok 2009
 4. Rozpočet, rozpočtové opatření
 5. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 7. září 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
7. září 2009 – UPOZORNĚNÍ
V OBCI BUDOU PŘISTAVENY VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY A BIO A OBJEMNÝ ODPAD V TERMÍNU OD PÁTKU 18. ZÁŘÍ DO PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ 2009. PROSÍM, DO KONTEJNERU NA BIO NEVHAZUJTE ŽÁDNÝ JINÝ ODPAD, NEBO NÁM SKLÁDKA NEBUDE CHTÍT TENTO ODPAD BRÁT. DĚKUJI. R. VONDRÁKOVÁ
26. srpna 2009 –
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 9. a 10. října 2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 
Obecní úřad ve Slověnicích
 
Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 14c písm.f) zákonač247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbydo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 9. a 10. října 2009, o počtu a sídle volebních okrsků:
Počet okrsků : 1
 
Sídlo volebního okrsku č. 1 – Slověnice 29 (budova obecního úřadu)
Ve Slověnicích dne 26. srpna 2009
                                                                                              …………………………………….
                                                                                                    Mgr. Renata Vondráková
                                                                                                    starostka Obce Slověnice
11. 8. – 27. 8. 2009 – Obceně závazná vyhláška obce Slověnice č. 2/2009 o místním poplatku ze psů – ZDE
11. 8. – 27. 8. 2009 – Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slověnice – ZDE
3. srpna 2009 – Dovolujeme si pozvat všechny místní obyvatele, chataře, chalupáře a další, kdo mají rádi Slověnice, na slavnostní otevření dětského hřiště Mamounduchov, které se uskuteční dne 15. 8. 2009 od 14 hodin. Prosíme, pokud jste tak již neučinili, oznamte laskavě svou účast paní Mocové  na tel. 604 728 267. Za celé obecní zastupitelstvo zve Renata Vondráková
3. srpna 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 35. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 10. srpna 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Dílčí přezkoumání za rok 2009
 4. Provozní řád dětského hřiště Mamounduchov, správce hřiště
 5. Prodej pozemků, nákup pozemků, věcné břemeno
 6. Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Slověnice
 7. Obecně závazná vyhláška obce Slověnice č. 2/2009 o místním poplatku ze psů
 8. Rozpočet, rozpočtové opatření
 9. Finanční a kontrolní výbor, inventurní komise – zasedání
 10. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 3. srpna 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
17. června 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 34. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
ve středu 24. června 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Závěrečný účet obce
 4. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 17. června 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
8. června 2009 – Závěrečný účet Obce Slověnice za rok 2008 – ZDE
1. června 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 33. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 8. června 2009 od 19:00 hodinv budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Czech point – informace k dotaci
 4. Dotace POV – informace
 5. Dotace FROM – informace
 6. Prodej pozemku
 7. Závěrečný účet obce – projednání
 8. Volby – aktuální informace
 9. Provozní věci OÚ
 10. Rozpočet
 11. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 1. června 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
20. 5. 2009 –
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starostka Obce Slověnice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
o z n a m u j e :
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :
                              v  pátek dne 5. června 2009 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin   a
                            v  sobotu dne 6. června 2009 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
 
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1.
je volební místnost v budově obecního úřadu
pro voliče bydlící ve Slověnicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve Slověnicích  dne 20. května 2009
Mgr. Renata Vondráková
starostka Obce Slověnice
18. 5. 2009 – Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Slověnice – ZDE
TENTO PROJEKT
„Územní plán Slověnice“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU ÚNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic
Programu rozvoje venkova
     
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
28. dubna 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 32. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 11. května 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Czech point – výběrové řízení, informace k dotaci
 4. Dotace POV – informace, výběrové řízení
 5. Dotace FROM – výběrové řízení
 6. Volby – aktuální informace
 7. Provozní věci OÚ
 8. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 28. dubna 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
28. dubna 2009 – Obec Slověnice scháválila na svém zasedání dne 27. dubna 2009 Územní plán Obce Slověnice usnesením č. 31/2009
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ÚZEMNÍM PLÁNU SLOVĚNICE VYDANÁ FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZDE
TEXTOVÁ ČÁST – ZDE
KOORDINAČNÍ VÝKRES – ZDE
27. dubna 2009 – Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení
pálení odpadu a spalování hořlavých látek.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje
od dubna letošního roku novou službu pro veřejnost – evidenci pálení
prostřednictvím internetu.
Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby,
které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které
provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní
spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje
místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této
aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti
stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření
požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Na internetových stránkách HZS Středočeského
kraje – www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz)
si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou
odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a
splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

21. 4. 2009 –
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009
17. 4. 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 31. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 27. dubna 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření, rozpočet, úvěr
 4. Czech point – úprava kanceláře, výběrové řízení, informace k dotaci
 5. Dotace POV – informace, výběrové řízení
 6. Dotace FROM – výběrové řízení
 7. Územní plán obce – schválení
 8. Volby – aktuální informace
 9. Provozní věci OÚ
 10. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 17. dubna 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
6. 4. 2009 – Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu proběhne místo 15. 4. až ve čtvrtek 16. 4. 2009
6. 4. 2009 – Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 16. května 2009 před budovou OÚ – 9,55 – 10,10 hodin
27. 3. 2009 – Pozemkový fond – nabídka pozemků dle par. 7 zák. č. 95/1999 Sb. (zákon o prodeji půdy)
27.3. 2009 – Vyhláška o dani z nemovitosti 2009
16. 3. 2009 –
OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 30. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 23. března 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Rozpočtové opatření, rozpočet
 4. Czech point – úprava kanceláře, výběrové řízení, informace k dotaci
 5. Dotace POV – informace, výběrové řízení
 6. Územní plán obce
 7. Volby
 8. Provozní věci OÚ
 9. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 16. března 2009
                                      Renata Vondráková – starosta obce
 16. 3. 2009 –
OZNÁMENÍ
V pátek 3. dubna 2009 budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na bio a ostatní odpad, odvezeny budou v pondělí 6. dubna.
Prosíme, nevhazujte nebezpečný odpad, termín jeho svozu bude oznámen.
Znovu upozorňuji, že do kontejneru na BIO není možné vhazovat nic jiného – žádné kusy igelitu nebo kovu a podobně, prosím Vás o disciplinovanost, neboť jinak máme problémy se skládkou. Děkuji. R. Vondráková
 16. 3. 2009 –
OZNÁMENÍ
V termínu do 15. dubna je možné si ZDARMA z obecního úřadu vzít knihy z fondu knihovny. Možnost půjčování knih se z důvodů nulového zájmu k 15. dubnu ruší. Knihy budou touto formou rozdány občanům nebo jiným zařízením podobného typu.
13. 2. 2009 – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Slověnice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Návrh územního plánu Slověnice včetně návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním bude v termínu 14. února do 30. března 2009 (včetně) vystaven k nahlédnutí zde a v tištěné podobě na Obecním úřadě Slověnice (v úřední dny nebo po dohodě kdykoliv)
       Koordinační výkres
       Textová část
O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Slověnice se bude konat dne 30. března 2009 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Slověnice veřejné projednání.
13. 2. 2009 – ZDE – Výsledek zjišťovacího šetření dle zákona 100/2001 – „Rozšíření dobývacího prostoru Takonín“
9. 2. 2009 – OZNÁMENÍ
Starostka Obce Slověnice zve občany na 29. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 16. 2. 2009 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu.
Program jednání:
 1. Program, volba zapisovatelů, prohlášení o usnášeníschopnosti.
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání.
 3. Rozpočtové opatření
 4. Czech point
 5. Provozní věci OÚ
 6. Diskuse, závěr.
Občané mohou další náměty zasílat na obec@slovenice.cz nebo sdělovat telefonicky na 604 540 583.
Ve Slověnicích dne 9. února 2009
                 Renata Vondráková – starosta obce
13. 1. 2009 – Projednávají se nové hranice záplavového území Chotýšanky – viz úředení deska v obci
11. 1. 2009
Podle zákona č. 561/2004 sb. §36 a §37, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ZŠ Divišov:
ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
na středu 28. ledna 2009 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 4. února 2009 od 13 hodin do 15 hodin.
Další informace:
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2009 dosáhlo věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2009 do 31.12.2009, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
 • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
 • přineste s sebou, prosím, váš občanský průkaz a rodný list dítěte
19. 12. – Oznámení záměru – „Rozšíření dobývacího prostoru Takonín (70665) na výhradním ložisku stavebního kamene Bílkovice – Takonín (B3026700) – ZDE
Milí spoluobčané,
velmi Vás žádám, pokud máte připomínky ke zvětšení dobývacího prostoru Lomu v Bílkovicích, kde se přepokládá na další roky maximální těžba, která bude pokračovat až do roku 2018 (viz kopie příslušných stran z oznámení, celé k nahlédnutí v budově OÚ), zpracujte své připomínky nebo se dostavte ke mně a já pomohu Váš dopis sepsat na počítači.
Pokud nebudou dodrženy lhůty v oznámení, nebude na Vaše připomínky již prostor. Připomínky ohledně zhoršené dopravní situace jsou dle vyjádření KÚ Středočeského kraje oprávněné a budou řešeny případně v dalším projednávání.
Děkuji.
S pozdravem
Renata Vondráková
starostka
19. 12. – V sekci rozpočet naleznete schválený rozpočet na rok 2009
2. 12. – Oznámení, další zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 15. 12. 2008 od 18 hodin v budově OÚ, program – Rozpočet 2009, rozpočtové opatření, dotace, zhodnocení ke konci roku, obecní cesty – problémy, další provozní věci OÚ, inventura, diskuse, závěr.
2. 12. 2008 – V sekci rozpočet naleznete návrh rozpočtu na rok 2009
17. 11. 2008 – Další zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční dne 24. 11. 2008 od 18. hodin v budově OÚ, program – Návrh rozpočtu na rok 2009, Diskuse, Provozní věci OÚ, Závěr.